Att sända webb-tv är inte gratis. Det gör att annonser delvis måste finansiera vår utgåva. Många tycker dessutom att annonser har högt läsvärde.

Många är inte beredda att betala för Equisport, men vill inte heller se annonser där. Det är en orimlig hållning som i slutänden skulle leda till att det inte finns någon journalistik kvar i Sverige utom i public service, Sveriges radio och Sveriges television. Deras verksamhet finansieras av licensavgifter.

Vi på Equisport vill att du som användare avaktiverar dina ad-blockers, dels för att tjänsten då fungerar som den ska. Och vi kan fortsätta utvecklingen att sända fler och fler tävlingar. 

Hittade du svaret?